(71) 334 30 00

Nagroda im. Giovanni Agnelli

2015-01-27
23 stycznia b.r. w siedzibie Fiat Polska w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Giovanni Agnelli.

Wręczenie Nagrody im. Giovanni Agnelli

 

W uroczystości uczestniczyli między innymi: pan prof. Włodzisław Duch - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Ambasador Tomasz Orłowski, pan Alessandro De Pedys - Ambasador Włoch w Warszawie oraz: prof.  Rajmund Bacewicz - Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Ryszard Białecki - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej, prof. Zdzisław Stelmasiak - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej  - przedstawiciele trzech polskich uczelni wyższych, które współpracują z Fiat Chrysler Automobiles w Turynie - a także przedstawiciele spółek FCA, które działają na terenie Polski.

 

Nagrody są częścią inicjatywy w ramach współpracy pomiędzy Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ośrodkiem Badawczym (CRF) Fiata w Turynie a Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Polską Akademią Nauk. Współpraca ma swoje korzenie w porozumieniu podpisanym w 1997 roku przez Ośrodek Badawczy Fiata w Turynie, Fiat Polska, Politechnikę Warszawską i Politechniką Śląską w celu „rozszerzania nauczania i doskonalenia tych kompetencji studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, które są w sferze zainteresowania działających na terenie Polski spółek Fiata".

 

Porozumienie odnawiane corocznie przerodziło się obecnie w szerszy program współpracy naukowo-technicznej pomiędzy FCA a największymi w Polsce uczelniami technicznymi i przewiduje współpracę, oprócz wszystkich spółek FCA działających na terenie Polski, również z regionem Piemontu (poprzez Park Naukowo- Technologiczny ENVIPARK) i Politechniką Turyńską.


W oparciu o program, co roku Fiat Chrysler Automobiles funduje 6 nagród Fiata na każdej z trzech uczelni (Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska i Akademia Techniczno-Humanistyczna), które przyznawane są Autorom najlepszych prac o szeroko rozumianej tematyce motoryzacyjnej. Prace są przedkładane przez poszczególne Uczelnie i zatwierdzane przez przedstawicieli FCA zasiadających w Komitecie nadzorującym program.

 

Od 2014 roku, spośród nagrodzonych prac, Ośrodek Badawczy Fiata (CRF) wybiera pracę o największej wartości dla przemysłu, której przyznawane jest dodatkowe wyróżnienie, które nazwane zostało Nagrodą im. Giovanni Agnelli.

W pierwszej edycji tego konkursu zostały wytypowane trzy prace, po jednej z każdej Uczelni:

  1. Rozprawa doktorska pani Justyny Ostrowskiej p.t.: „Związki boru, jako modyfikatory elektrolitów polimerowych" z Politechniki Warszawskiej.
  2. Praca doktorska pana Daniela Trzebińskiego p.t.: „Modelowanie matematyczne układu klimatyzacji kabiny pojazdu samochodowego" z Politechniki Śląskiej.
  3. Praca inżynierska pana Dariusza Hanusa p.t.: „Porównanie parametrów regulacyjnych i użytkowych nowoczesnego doładowanego silnika ZI o pojemności skokowej 0,9 litra, przy zasilaniu benzyną i CNG" z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

W kolejnych edycjach nagradzana będzie tylko jedna praca, wybrana spośród prac zrealizowanych na uczelniach, które przystąpiły do programu.

 

Nagrody dla najlepszych prac za 2014 rok zostały wręczone przez pana Nevio Di Giusto, dyrektora generalnego Ośrodka Badawczego Fiata (CRF), który podkreślił: „Znaczenie współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym, a uczelniami w kształceniu wysoko wykwalifikowanych pracowników spełniających wymagania przedsiębiorstw. Przyznane dzisiaj nagrody są potwierdzeniem ogromnej pracy wykonanej wspólnie w celu rozwijania kultury naukowej w sektorze motoryzacyjnym. Nagroda im. Giovanni Agnelli, razem z nagrodami Fiata, podąża w tym kierunku i wpisuje się, utrwalając je, w legendarne już niemal stosunki pomiędzy Fiat Chrysler Automobiles, a Polską."

CONTACT US
Address: ul. Karkonoska 45,
53-015 WROCŁAW
Telephone:  (71) 334 30 00